Hair Removal

Facial Waxing

 

Eyebrow Wax........................................$22.00

Lip Wax...................................................$16.00

Chin Wax................................................$16.00

Side of Face Wax..................................$17.00

Forehead Wax.......................................$15.00

Nose Wax...............................................$15.00

Ear Wax..................................................$15.00

 

 

Combo Pricing

 

Eyebrow & Lip Wax............................$33.00

Lip & Chin Wax....................................$22.00

Eyebrow, Lip & Chin Wax..................$39.00

Full Face Wax including Brows........$55.00

 

 

Body Waxing

 

Bikini Wax............................................$35.00

Bikini with Inner Thigh Wax...........$45.00

Brazilian Wax (Women Only).........$65.00

Brazilian Wax Maintenance-

           within 6 weeks.........................$55.00

Stomach Wax........................................$15.00

1/2 Leg Wax- Lower..........................$50.00

1/2 Leg Wax- Upper..........................$55.00

1/2 Leg & Bikini Wax.........................$60.00

Full Leg Wax........................................$80.00

Full Leg & Bikini Wax........................$90.00

Full Leg & Brazilian Wax................$100.00

Toe Wax icluding Top of Feet..........$15.00

Arm Wax- 1/2......................................$35.00

Arm Wax- Full.....................................$45.00

Underarm Wax.....................................$25.00

Back Wax...............................................$50.00

Chest Wax..............................................$60.00

Neck Wax...............................................$15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threading

 

Lip.................................$16.00

Chin..............................$16.00