top of page

Hair Removal

Facial Waxing

 

Eyebrow Wax........................................$23.00

Lip Wax...................................................$17.00

Chin Wax................................................$17.00

Side of Face Wax..................................$18.00

Forehead Wax.......................................$16.00

Nose Wax...............................................$16.00

Ear Wax..................................................$16.00

 

 

Combo Pricing

 

Eyebrow & Lip Wax............................$35.00

Lip & Chin Wax....................................$23.00

Eyebrow, Lip & Chin Wax..................$42.00

Full Face Wax including Brows........$58.00

 

 

Threading

 

Lip.................................$17.00

Chin..............................$17.00

Body Waxing

 

Bikini Wax............................................$38.00

Bikini with Inner Thigh Wax...........$50.00

Brazilian Wax (Women Only).........$70.00

Brazilian Wax Maintenance-

           within 6 weeks.........................$60.00

Stomach Wax........................................$16.00

1/2 Leg Wax- Lower..........................$55.00

1/2 Leg Wax- Upper..........................$60.00

1/2 Leg & Bikini Wax.........................$65.00

Full Leg Wax........................................$84.00

Full Leg & Bikini Wax........................$93.00

Full Leg & Brazilian Wax................$105.00

Toe Wax icluding Top of Feet..........$16.00

Arm Wax- 1/2......................................$36.00

Arm Wax- Full.....................................$50.00

Underarm Wax.....................................$26.00

Back Wax...............................................$55.00

Chest Wax..............................................$65.00

Neck Wax...............................................$16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page